Στην πρωτοβουλία του ΚΕΑΝ και του Diversity Charter της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντάχθηκε ο Γρηγόρης, υπογράφοντας τη Χάρτα Διαφορετικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, η οποία στοχεύει στην εξάλειψη κάθε είδους αποκλεισμού από τον εργασιακό χώρο.

Όπως επισημαίνει σε επίσημη ανακοίνωσή της η εταιρεία, η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας αποτελεί μια αυτονόητη ενέργεια που σκοπό έχει να επικυρώσει τη στρατηγική δέσμευσή της, για μια κοινωνία ισότητας και δικαιοσύνης.

«Μία από τις αρχές του Γρηγόρη, είναι ο σεβασμός της διαφορετικότητας στο περιβάλλον εργασίας και η επιλογή εργαζομένων με βάση αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους. Οι άνθρωποι του Γρηγόρη, εκπαιδεύονται, εξειδικεύονται και αναπτύσσονται σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, με αμφίδρομη επικοινωνία, αρμονική συνεργασία και κατανόηση», αναφέρεται χαρακτηριστικά.