Ο Γρηγόρης, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί για την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιεί τα υποπροϊόντα που προκύπτουν από την εκχύλιση του καφέ ως φυσικά λιπάσματα, συμβάλλοντας έτσι στην κυκλική οικονομία.

Για να το πετύχει αυτό, συνεργάζεται με την εταιρεία Eco Brown, η οποία συλλέγει τα υποπροϊόντα καφέ από τα καταστήματα Γρηγόρης. Στη συνέχεια τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της, όπου τα μετατρέπει σε εδαφοβελτιωτικά, που περιέχουν ουσίες πολύτιμες για την ανάπτυξη των φυτών.

Η συνεργασία έχει ξεκινήσει εδώ και έναν χρόνο και μέχρι στιγμής έχουν συλλεχθεί πάνω από 27 τόνοι καφέ από τα καταστήματα Γρηγόρης, τα οποία έχουν γίνει πρώτη ύλη για τη δημιουργία άλλων χρήσιμων προϊόντων, ενώ παράλληλα έχει μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων. Στόχος του Γρηγόρη είναι η επέκταση του προγράμματος στο σύνολο των καταστημάτων του, έτσι ώστε «να δώσει μία δεύτερη ζωή στον καφέ του».