Με στόχο την περαιτέρω δικτύωση στελεχών του κλάδου

Στην εκδήλωση αυτή, τα στελέχη από τον χώρο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ηλεκτρονικά καταστήματα και πάροχοι υπηρεσιών προς αυτά) θα έχουν την δυνατότητα να συναντηθούν, να κάνουν επαγγελματικές επαφές και να συζητήσουν ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ τους. Δεν θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις ή ομιλίες, αλλά θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία δικτύωσης, όπως business-card boards και quick-meeting tables, που θα διευκολύνουν τις επαφές μεταξύ των στελεχών, με βασικό στόχο ο καθένας που θα έρθει να γνωρίσει δεκάδες νέους συνεργάτες, να προωθήσει την καριέρα του, τα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας του και να συνάψει κάποια νέα συμφωνία.