Ο Δρ. Βούτσινος, είναι Επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) του Υπουργείου Εσωτερικών, πρώτος Πρόεδρος  του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος τριών Υπουργών Παιδείας.