Πρόκειται για υψηλόβαθμο στέλεχος της interamerican

Πρόκειται για το δεύτερο ανώτατο στέλεχος της εταιρείας που αναλαμβάνει θέση ευθύνης σε ευρωπαϊκό θεσμικό επίπεδο, μετά τον Constantino Mousinho, Γενικό Διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών του ομίλου, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Αντιπροέδρου της Accounting Steering Group του Insurance Europe.