Προερχόμενος από την V+O Communication.

Στο δυναμικό της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ELPEN εντάχθηκε πρόσφατα ο Γιώργος Βακαλόπουλος, και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας. Προέρχεται από την V+O Communication, στην οποία διατελούσε Account Executive για σχεδόν δύο χρόνια, από τον Σεπτέμβριο του 2018. Πριν μεταβεί στην V+O Communication είχε εργαστεί και στην OneTeam.