Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο Karl-H. Foerster

Διευθύνων Σύμβουλος ορίσθηκε ο Karl-H. Foerster, στέλεχος με μακροχρόνια εμπειρία σε διευθυντικές και διοικητικές θέσεις εταιρειών όπως BASF και PolymerLatex. Στην εταιρεία σημειώθηκαν και άλλες διοικητικές αλλαγές. Συγκεκριμένα, Οικονομικός Διευθυντής ορίσθηκε ο Νικόλαος Μπουτσιαράκος, ο οποίος τα τελευταία 5 χρόνια κατείχε τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή της ISS Facility Services στην Ελλάδα.

Επίσης, ο Parminder Singh της Consilia Partners ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Αναδιάρθρωσης, ενώ τα BU’s International Distribution South and North θα συγχωνευθούν στο νέο BU International υπό τη διεύθυνση του Νίκου Καζαντζή. Τέλος, ο Αντώνης Καραφυλάκης, Γενικός Διευθυντής RNB, ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΝΤΕΡΚΕΜ Ελλάς.