Ανέλαβε Marketing Manager Consumer Lifestyle

Πρoέρχεται από αντίστοιχη θέση στην Μπουτάρης Οινοποιητική, ενώ στην πολυετή σταδιοδρομία του έχει συνεργασθεί επίσης με εταιρείες όπως The Coca-Cola Company, Unilever Hellas, Ricardo Internet Hellas κ.α.