Ασκούσε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της RepriseMedia

Από τότε ήταν και παραμένει ένα από τα θεμελιώδη και πρωτοπόρα μέλη της ελληνικής ψηφιακής διαφημιστικής αγοράς, καθώς και του IAB Hellas, όπου συμμετείχε ως τακτικό μέλος της Δ.Ε. και του οποίου διετέλεσε Πρόεδρος τη διετία 2010-2012. Από το 2010 μέχρι σήμερα, οργάνωσε και είχε τη Γενική Διεύθυνση ενός νέου πολυεθνικού unit της IPG, της RepriseMedia.