Στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

O Γιώργος Αποστολάκης αποτελεί τον νέο Εταίρο στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, καθώς εντάχθηκε στην εταιρεία τον Φεβρουάριο του 2020, αναλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, επικεφαλής υπηρεσιών σχεδιασμού και υλοποίησης εφαρμογών cloud, ολοκλήρωσης τεχνολογικών συστημάτων, ανάπτυξης εφαρμογών για τον ελληνικό δημόσιο τομέα, καθώς και ανάπτυξης ηλεκτρονικών πυλών και mobile εφαρμογών.

Ο Γιώργος Αποστολάκης διαθέτει συνολική εμπειρία άνω των 20 ετών στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων αιχμής, ενώ έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής σε γνωστή ελληνική εταιρεία παροχής λογισμικού και ολοκληρωμένων συστημάτων και λύσεων.