Υπό την ευθύνη του επίσης το κομμάτι του CSR και Communication Services
Ο Γιάννος Κοντραφούρης ανέλαβε καθήκοντα Corporate Communications και Corporate Social Responsibility Director στην Intrasoft International, καθώς και Communication Services Director.

Εφεξής θα είναι υπεύθυνος επικοινωνίας στο σύνολο του group της Intrasoft σε Λουξεμβούργο, Βρυξέλλες, Ελλάδα, Ρουμανία και Κένυα. Ο Γιάννος Κοντραφούρης εργάζεται στην Intrasoft International τα τελευταία 14 χρόνια, είναι απόφοιτος του University of Kent, ενώ εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή στο Birkbeck College University of London. Η Intrasoft International αποτελεί μια κορυφαία εταιρεία στον τομέα των υπηρεσιών Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Επιπρόσθετα, η Intrasoft παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Digital Marketing & Επικοινωνίας (μέσω του division της SCOPE) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα, τους Ευρωπαϊκούς Δημόσιους Οργανισμούς, αλλά και σε μεγάλους πελάτες του Ιδιωτικού τομέα.