Εφεξής θα είναι υπεύθυνος επικοινωνίας στο σύνολο του group της Intrasoft σε Λουξεμβούργο, Βρυξέλλες, Ελλάδα, Ρουμανία και Κένυα. Ο Γιάννος Κοντραφούρης εργάζεται στην Intrasoft International τα τελευταία 14 χρόνια, είναι απόφοιτος του University of Kent, ενώ εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή στο Birkbeck College University of London. Η Intrasoft International αποτελεί μια κορυφαία εταιρεία στον τομέα των υπηρεσιών Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Επιπρόσθετα, η Intrasoft παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Digital Marketing & Επικοινωνίας (μέσω του division της SCOPE) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα, τους Ευρωπαϊκούς Δημόσιους Οργανισμούς, αλλά και σε μεγάλους πελάτες του Ιδιωτικού τομέα.