Ο Γιάννης Νινιός εντάχθηκε στην Εμπορική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Ελινόιλ, έχοντας την ευθύνη της ανάπτυξης των πωλήσεων και της ενδυνάμωσης της κερδοφορίας. Η συνεργασία ξεκίνησε στις 25 Οκτωβρίου.