Η Νικ. Ι. Θεοχαράκης προχώρησε στην αναδιάρθρωση του τμήματος Marketing & Δημοσίων Σχέσεων. Συγκεκριμένα, στο συγκεκριμένο τμήμα εντάχθηκε ο Γιάννης Μεθενίτης ο οποίος, σε συνεργασία με τον Θάνο Μπάφα που προΐσταται του τμήματος, αναλαμβάνει την επικοινωνία της εταιρείας με τον Τύπο, παράλληλα με τις αρμοδιότητές του στον τομέα του Marketing. Ο Γιάννης Μεθενίτης είναι στέλεχος με σημαντική εμπειρία στον χώρο του αυτοκινήτου.