Στον ίδιο θα αναφέρονται οι HR Partners και οι HR Delivery Professionals των χωρών της περιοχής.