Τη θέση του Partner στον Τομέα Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Financial Advisory) και συγκεκριμένα στον Τομέα Forensic, Financial Crime & Disputes της Deloitte αναλαμβάνει ο Γιάννης Δρακούλης.

Ο Γιάννης Δρακούλης εντάσσεται στην οικογένεια της Deloitte ενδυναμώνοντας την ομάδα του Forensic με την 20ετή εμπειρία του, προερχόμενη κυρίως από έργα ειδικών ελέγχων, διερευνήσεων απάτης, θέματα οικονομικού εγκλήματος αλλά και από τις περιοχές της κανονιστικής συμμόρφωσης.