Διευρυμένα καθήκοντα και για τη Μάγδα Μαραγκουδάκη

Πρόκειται για στέλεχος με προϋπηρεσία σε εταιρείες όπως οι Upstream, DDB και MTV. Αντίστοιχα, η Μάγδα Μαραγκουδάκη αναβαθμίζεται σε Performance Marketing Director αναλαμβάνοντας την καθοδήγηση της ομάδας Performance Marketing της εταιρείας.