Μετά την παραίτηση του Νίκου Γουλή

Ο Νίκος Γουλής, μετά από 2 χρόνια ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε την παραίτησή του εξαιτίας προσωπικών και επαγγελματικών υποχρεώσεων. Θα διατηρήσει τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο, ως Μέλος.