Σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς.

Σειρά δράσεων για τη στήριξη και την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και την υποστήριξη των υπαρχουσών επενδύσεων εν μέσω πανδημίας, υλοποιεί ο Οργανισμός Enterprise Greece.

Ενδεικτικά, εστιάζει στην επικοινωνιακή διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας στις ελληνικές εξαγωγές και στη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα που προκύπτουν από την πανδημία.