Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και ψηφιακών επικοινωνιών». Το έργο χωρίζεται σε δύο τμήματα, «Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης» και «Υπηρεσίες ψηφιακών επικοινωνιών».

Στόχος είναι η συνεργασία με εταιρείες που μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες που συνδέονται με τα διάφορα στάδια μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Παράλληλα, ο ENISA χρειάζεται υποστήριξη για τις ψηφιακές επικοινωνίες του, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού σχετικών εκστρατειών και σχεδίων επικοινωνίας. Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται σε 1.100.000 ευρώ, με προθεσμία παραλαβής προσφορών τις 04/10.