Η MainSys ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου website για τον Ελληνικό Σύνδεσμο Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ), espen.gr. Ο διαδικτυακός χώρος του ΕΣΠΕΝ διαθέτει εύκολη πλοήγηση και επιτρέπει αυτόματη προσαρμογή σε οποιαδήποτε συσκευή. Το νέο κανάλι επικοινωνίας που δημιούργησε η MainSys επιτρέπει την άμεση ενημέρωση του περιεχομένου, έτσι ώστε να παρέχεται ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις τελευταίες εξελίξεις του Συνδέσμου.

Στο espen.gr θα δημοσιεύονται θέματα που σχετίζονται με την προμήθεια ενέργειας (ηλεκτρισμός-φυσικό αέριο) στους καταναλωτές, τη μελέτη θεμάτων και διατύπωση προτάσεων που άπτονται της προμήθειας ενέργειας, αλλά και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω η προμήθεια ενέργειας στην ελληνική αγορά.