Η KPMG στην Ελλάδα ενισχύει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της, με τον νέο της Partner, Ευθύμη Κριμιζή, ο οποίος ηγείται των εταιρειών του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Ο Ευθύμης Κριμιζής διαθέτει περισσότερα από 12 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών και έχει υποστηρίξει έναν μεγάλο αριθμό χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τόσο στη βελτίωση της απόδοσής τους, όσο και στη διαχείριση των κινδύνων. Η εμπειρία του περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρηματικών και επιχειρησιακών πρωτοβουλιών μετασχηματισμού, καθώς και την ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων.