Τον Drew Panayiotou επέλεξε το Pfizer Biopharmaceuticals Group για τη θέση του Global Chief Marketing Officer. Από τις 19 Σεπτεμβρίου, ο Panayiotou θα αναφέρεται στην Πρόεδρο του Pfizer Biopharmaceuticals Group Angela Hwang και θα είναι υπεύθυνος για την οικοδόμηση της εμπορικής υποδομής της εταιρείας, συμπεριλαμβάνοντας νέα κανάλια για engagement, εργαλεία και ψηφιακές λύσεις.

«Έχουμε πάθος με το να φέρνουμε τις καινοτομίες μας στους ασθενείς και τα insights και η σύνθετη σκέψη του Drew θα μας βοηθήσουν να ενδυναμώσουμε τα πιο σύγχρονα καταναλωτικά κανάλια, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειαζόμαστε για να επιτύχουμε τον σκοπό μας: καινοτομίες που αλλάζουν τις ζωές των ασθενών», σχολίασε η Hwang.

Ο Panayiotou προέρχεται από την εταιρεία της Alphabet Verily, οπού εκτελεί χρέη CMO, έχοντας την εποπτεία των branding, B2B marketing, consumer marketing, corporate communications, digital marketing, κ.ά. Η Alix Hart, Head of Content and Digital Strategy της εταιρείας θα αναλάβει τις αρμοδιότητές του μετά την αποχώρησή του. Στο παρελθόν, ο Panayiotou έχει εργαστεί σε υψηλόβαθμες θέσεις στις Red Wagon Ventures, Hershey’s, The Coca-Cola Company, Best Buy και The Walt Disney Company.

(Πηγή: Campaign)