Στο πλαίσιο σειράς διαδικτυακών ομιλιών.

Μια σειρά διαδικτυακών ομιλιών διοργανώνει ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Stanford. Η πρώτη ομιλία, με θέμα «Αποδομώντας τη Νόσο Covid-19, Ανοικοδομώντας την Οικονομία», θα πραγματοποιηθεί από τον Dr. Kevin Schulman, Καθηγητή Ιατρικής, Associate Chair of Business Development and Strategy στο τμήμα Ιατρικής και Director of Industry Partnerships and Education for the Clinical Excellence Research Center (CERC) στο Πανεπιστήμιο του Stanford, καθώς και επίτιμο Καθηγητή Οικονομικών στο Graduate School of Business του Πανεπιστημίου Stanford.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Zoom στις 27 Μαΐου, 19:00-20:00, στα αγγλικά και το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να απευθύνει τις ερωτήσεις του online. Στο πλαίσιο της εισήγησής του, ο Dr. Schulman θα διερευνήσει το πώς μπορούμε να επανεκκινήσουμε τις οικονομίες μας λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη δημόσια υγεία, παρουσιάζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο Πανεπιστήμιο του Stanford, μέσω διεπιστημονικής συνεργασίας των ακαδημαϊκών τμημάτων του Graduate School of Business, του School of Engineering και του School of Medicine. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται εδώ