Σε διαδικτυακή συνεδρία που διοργάνωσε η AgriDiverCluster σχετικά με τη νέα πραγματικότητα που επιβάλλουν η μετά-Covid εποχή και η ενεργειακή κρίση, συμμετείχε η Kevin+Marshall μέσω του CEO της, Διονύσιου Γερασιμίδη.

Η εισήγησή του αφορούσε την προώθηση των προϊόντων στη νέα πραγματικότητα. Στόχος της συνεδρίας για τα μέλη του AgriDiverCluster ήταν η ενημέρωση για την εξέλιξη της αγοράς και των προϊόντων, αλλά και η αντιμετώπιση των δυσκολιών σχετικά με τη διάθεση πρώτων υλών και προϊόντων κάτω από το νέο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί.

H AgriDiverCluster είναι ένας συνεργατικός σχηματισμός καινοτομίας που δημιουργήθηκε για να συμβάλει στην αειφορική αξιοποίηση της ελληνικής βιοποικιλότητας και των φυτογενετικών πόρων της χώρας.