Ο Δήμος Ξάνθης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «Υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων/δράσεων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ της Κ.Σ. Ξάνθης στο πλαίσιο των Πράξεων “Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων” των ετών 2015-2016 και των ετών 2018-2019», προϋπολογισμού 346.660 ευρώ.

Αντικείμενο είναι η παροχή Συνοδευτικών μέτρων / Δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο τα οποία σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού (ωφελούμενους του ΤΕΒΑ, ενηλίκων, εφήβων και παιδιών) της Κ.Σ Ξάνθης, με στόχο τη κατανόηση του προβλήματος και των παραγόντων που τους επηρεάζουν, συμβάλλοντας στην καλή ψυχική υγεία τους και στην ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Στις υπηρεσίες του έργου περιλαμβάνονται στοχευμένες υπηρεσίες ενημέρωσης και δημοσιότητας. Η τελική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 17/10/2022.