Έχει ολοκληρωθεί ένας χρόνος από την έναρξη του προγράμματος Just Go Zero Tilos σε συνεργασία με την Polygreen και ο Δήμος Τήλου θέτει ως στόχο για το 2023 την ένταξή του στο πρόγραμμα Zero Waste Cities, ξεκινώντας τη συνεργασία του με το Mission Zero Waste Academy, το Zero Waste Europe, και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, για να πιστοποιηθεί ως Δήμος Μηδενικών Αποβλήτων.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, το νησί με την πόρτα-πόρτα συλλογή και με εφαρμογή διαλογής των βιοαπόβλητων, ανακυκλώσιμων υλικών και υπολειμμάτων, έχει καταφέρει την εκτροπή από την ταφή σε ποσοστό 100% και, συνεπώς, παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ενώ το ποσοστό ανακύκλωσης προσεγγίζει το 90%, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός στόχος έως το 2030 είναι το 60% ΑΣΑ.

Τα νούμερα είναι το αποτέλεσμα συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης των κατοίκων του νησιού, των επιχειρήσεων αλλά και των επισκεπτών. Η Τήλος αποτελεί το πρώτο νησί που πέτυχε τον στόχο των μηδενικών αποβλήτων, βάσει ευρωπαϊκών και διεθνών κριτηρίων, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση.