Για την ηλεκτρονική εξόφληση οφειλών των πολιτών προς το Δήμο

Ήδη από την 1 Μαΐου και σε συνεργασία με τη Viva Payments, δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να εξοφλούν ηλεκτρονικά σχεδόν το σύνολο των οφειλών τους προς το Δήμο, με χρήση κάρτας απευθείας από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου (epay.thessaloniki.gr). Εντός του 2014 θα ανακοινωθεί και η δυνατότητα ηλεκτρονικής εξόφλησης οφειλών μέσω κινητού τηλεφώνου, από την εφαρμογή «Viva Wallet» της Viva Payments. Εξόφληση γίνεται και μέσω φυσικών σημείων των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της Viva Payments, όπως τα καταστήματα Public, Seven Spots, Ιανός και Βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου. Το σύνολο των προαναφερθέντων συναλλαγών, αποτυπώνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου σε πραγματικό χρόνο, στο πλαίσιο αυτοματοποίησης διαδικασιών που έχει υλοποιήσει η εταιρεία NeuroPublic.