Διενέργεια ποσοτικής έρευνας

Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Θ.-ΕΠΝ-2014 της ΚΕΔΗΘ. Η έρευνα θα γίνει με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και προσωπικών συνεντεύξεων σε κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Το έργο έχει προϋπολογισμό 4.000 ευρώ.