Ο Δήμος Λήμνου προκηρύσσει διαγωνισμό για τη δημιουργία δύο σύγχρονων ψηφιακών πάρκων με σκοπό την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, αξιοποιώντας τα πλέον σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα. Ολογράμματα, εικονική πραγματικότητα, τρισδιάστατα βίντεο και λοιπά συστήματα θα αποτελέσουν το μέσο και την αφορμή για την προαγωγή της ιστορίας, της μάθησης και την προσέγγιση επισκεπτών δίνοντας νέα δυναμική στην τοπική κοινωνία μέσω της ενίσχυσης του μοντέλου του τουρισμού της εμπειρίας.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 397.960 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω του www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών τη Δευτέρα 28/09/2020.