Συγκεκριμένα, στόχος είναι η δημιουργία και λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Στο πλαίσιο της πράξης θα δοθεί έμφαση στις νέες τεχνολογίες – όπως στην χρήση κινητών τηλεφώνων από τους δημότες – και στον τρόπο με τον οποίο θα εξυπηρετήσουν την ανάγκη υποστήριξης του συνόλου των δημοτών.
Ο Δήμος προτίθεται να προχωρήσει μεταξύ άλλων στην εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ευφυούς διαχείρισης θέσεων στάθμευσης με παράλληλη ενημέρωση των πολιτών, e-parking. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 15 Οκτωβρίου.