Στο πλαίσιο του «Έργο Αθήνα»

Το Young SMES είναι ένα πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας που χρηματοδοτείται από το Interreg IVC και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ. Η εκδήλωση θα χωριστεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος οι υπεύθυνοι των έργων των συμμετεχόντων οργανισμών θα κάνουν ο κάθε ένας μία πεντάλεπτη παρουσίαση της δράσης που πραγματοποιούν στο πλαίσιο του Έργου Αθήνα. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί Συνέντευξη Τύπου με θέμα Δήμος Αθηναίων και Επιχειρηματικότητα: Έργο Αθήνα.