Ο Δ. Ρουμελιώτης προηγουμένως κατείχε τη θέση του Group HR Project & Systems Manager για ένα χρόνο.