Κατόπιν ομόφωνης απόφασης του ΔΣ του Συνδέσμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών -ΣΕΒ, στην προχθεσινή του συνεδρίαση, αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο ως υποψήφιο Πρόεδρό του στη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου, που θα διεξαχθεί στις 15 Ιουνίου 2020.

Για τη θέση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής θα προταθεί ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Ευθύμιος Βιδάλης. Με την εκλογή του, ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος θα διαδεχθεί τον Θεόδωρο Φέσσα, ο οποίος ολοκληρώνει έξι χρόνια ως Πρόεδρος του Συνδέσμου.