Πιο συγκεκριμένα, από το 2006 έως το 2009 διατέλεσε HR Manager στα γραφεία της εταιρείας στην Αίγυπτο ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αθήνα όπου κατείχε τη θέση του HR Director, Business Area Africa, Gulf & India.

«Η πρόκληση στο M&S είναι μεγάλη καθώς προέρχομαι από ένα τελείως διαφορετικό industry» δηλώνει ο Δ. Ιωάννοβτις και συνεχίζει: «οι ρυθμοί και οι εξελίξεις είναι σίγουρα ταχύτερα και οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Ως επικεφαλής του HR για μια δέσμη χωρών (Ελλάδα και άλλες Βαλκανικές χώρες) θα φροντίσω να δουλέψουμε πολύ ώστε να ανυψώσουμε το ηθικό των ανθρώπων μας και να τους παρέχουμε περισσότερα κίνητρα σ’ αυτές τις δύσκολές εποχές, να βελτιώσουμε την απόδοσή μας, να εστιάσουμε στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας καθώς και στην μεγαλύτερη εμπλοκή και συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Ο απώτερος στόχος μας θα είναι πάντα να αναπτύσσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας εξασφαλίζοντας έτσι το μέλλον και την επιχειρηματική μας ανάπτυξη».

Ο Δ. Ιωάννοβιτς είναι κάτοχος MSc in Management with Human Resource Management, από το University of Bath (2000) και BSc Psychology από το University of Essex (1997).