Ασκούσε καθήκοντα Commercial Director

Η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2010, με τη μετακίνηση του Δημήτρη Ιμπροχώρη από την Bacardi Hellas, όπου ασκούσε καθήκοντα Group Product Manager. Στην αλυσίδα Public, ο Δ. Ιμπροχώρης είχε ακόμα την ευθύνη για τη διοίκηση των τμημάτων Category Management Τεχνολογίας, Commercial Management Πολιτισμού και Marketing.