Εξαγόρασε το 33,9% του Μ.Κ. της εταιρείας, μέσω της Damma Holdings S.A.

Σύμφωνα με αυτή, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΖΑ που πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2,5 εκατ. ευρώ με παραίτηση του δικαιώματος συμμετοχής των παλαιών μετόχων και απευθείας κάλυψη του ποσού της αύξησης από την Damma Holdings S.A, επενδυτική εταιρεία του Δημήτρη Δασκαλόπουλου.

Έτσι, μετά την αύξηση του Μ.Κ. και σε συνδυασμό με την απευθείας αγορά υφισταμένων μετοχών που κατείχαν μέλη της οικογένειας Συριανού από την Damma Holdings, η νέα μετοχική σύνθεση της ΕΖΑ διαμορφώθηκε ως εξής: 66,1%  Α. Συριανός και 33,9%  Damma Holdings. Η Damma Holdings θα συμμετέχει με δυο μέλη στο νέο 7μελές Δ.Σ. της εταιρείας.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην οποία προχώρησε έχει ως βασικό στόχο την χρηματοδότηση της αναπτυξιακής της στρατηγικής τόσο στο εσωτερικό, όσο και στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, η ΕΖΑ προαναγγέλλει την επέκτασή της τόσο στην αγορά των αναψυκτικών, όσο και του εμφιαλωμένου νερού.