Κορυφαία εκπροσώπηση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό επιχειρείν

Ο Δ. Δασκαλόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων: «Η ύφεση, η ανεργία, η ανέχεια αφορούν ανθρώπους. Τα δικά τους προβλήματα πρέπει να γίνουν ενεργότερο στοιχείο του δικού μας προβληματισμού, αφού είμαστε οι κύριοι εργοδότες, οι δημιουργοί πλούτου και οι βασικοί τροφοδότες των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας».