Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου ανέλαβε ο Δημήτρης Ανδριώτης στην Box Now, αντικαθιστώντας στον ρόλο αυτόν τον Lukas Marek από την 1η Σεπτεμβρίου.

O Δημήτρης Ανδριώτης αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της Box Now, έχοντας διατελέσει Chief Commercial Officer από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι και σήμερα.