Πραγματοποιήθηκαν χθες οι εκλογές του Συλλόγου

H σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: Δημήτρης Α. Μαύρος (MRB Hellas), Βαλέρια Τσάμη (Focus Bari), Θωμάς Γεράκης (Marc A.E.), Πολίνα Πρωτόπαππα (Prisma Options), Ντορίνα Φυντάνη (RASS A.E.). Η συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου.