Στην The Brand Team εμπιστεύτηκε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) Ελευθέριος Βενιζέλος, έπειτα από spec, τον επανασχεδιασμό της ενιαίας ταυτότητας του επίσημου Parking του αεροδρομίου και των υπηρεσιών του.

Η The Brand Team ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη στρατηγική για τον επανασχεδιασμό της ταυτότητας, τη μελέτη ονοματολογίας και τη σχεδιαστική αποτύπωση των νέων λογοτύπων. Η λογοτύπηση αποδόθηκε με φιλικές, ξεκάθαρες και απλές γραμμές που αποπνέουν ασφάλεια και δυναμισμό.

Χρησιμοποιήθηκε το παγκόσμιο σήμα του Parking και ο λογότυπος-σύμβολο του ΔΑΑ, δημιουργώντας μια ισχυρή και άμεσα αναγνωρίσιμη ταυτότητα. Διατηρήθηκαν τα προηγούμενα ονόματα του Parking −Short term 1, Short Term 2, Long Τerm, Valet− ενώ το Holiday μετονομάστηκε σε Economy ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό το όφελος της επιλογής και της χρήσης του.

Για τη λογοτύπηση όλων των υπηρεσιών του επίσημου Parking του ΔΑΑ εφαρμόστηκε μοντέρνα χρωματική κωδικοποίηση με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της αναγνωρισιμότητας των διαφορετικών χώρων στάθμευσης.