Την ταχύτερη μετάβαση σε ένα «καθαρό» και βιώσιμο ενεργειακό μέλλον δρομολογεί ο ΔΕΣΦΑ, μέσα από ένα φιλόδοξο, όπως το χαρακτηρίζει η ίδια η εταιρεία, σχέδιο επενδύσεων και επιχειρηματικού μετασχηματισμού για τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, ο φορέας προχώρησε, επίσης, και στην ανανέωση της εταιρικής εικόνας του, παρουσιάζοντας το νέο του λογότυπο.

Τα Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ, για την περίοδο 2021-2030, αξίας άνω των 540 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει 48 έργα, μεταξύ των οποίων επενδύσεις σε υποδομές που αναβαθμίζουν και επεκτείνουν το σύστημα σε νέες περιοχές και αγορές, διασφάλιση της διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας και της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας και της ευρύτερης περιοχής.

Επιπλέον, αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και εφαρμόζει διαφανείς και αμερόληπτες διαδικασίες για την πρόσβαση τρίτων (Third-Party Access – TPA), ενώ επενδύει στην ανάπτυξη νέων τεχνικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων για την ταχύτερη μετάβαση σε μία πιο καθαρή και βιώσιμη ενέργεια, μέσω της υιοθέτησης του υδρογόνου και του βιομεθανίου.