Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ-ΔΕΔΔΗΕ προκηρύσσει διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη διαχείριση σημαντικών θεμάτων Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στο Γραφείο Διοίκησής του. Θα παρέχονται υπηρεσίες διάρκειας τριών ετών, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επικοινωνιακή διαχείριση και προώθηση διαφημιστικής καμπάνιας στο πλαίσιο της τήρησης των ρυθμιστικών υποχρεώσεών της, τη στρατηγική επικοινωνία για τον μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό της, στο πλαίσιο της διαδικασίας ιδιωτικοποίησής της, την προώθηση δράσεων ενημέρωσης για τα έργα και τις υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, την υποστήριξη σχεδιασμού και οργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων και συνεδρίων και φιλοξενίας ξένων αποστολών, στο πλαίσιο της ανάπτυξης στρατηγικών προγραμμάτων, όπως Smart Grids και Ηλεκτροκίνηση, καθώς και την υποστήριξη της διαδικασίας για έγκαιρης και έγκυρης μετάδοσης μηνυμάτων στο ευρύ κοινό μέσω του Τύπου και των ΜΜΕ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 372.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών τις 08/03/2021.