Για ολοκληρωμένο πρόγραμμα above, below και digital

Συγκεκριμένα, ο στόχος της συνεργασίας είναι οι ενοποιημένες, on-demand υπηρεσίες για above, below και on-line/digital δράσεις, που θα ανταποκρίνονται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και τάσεις. Το υπό ανάθεση έργο αφορά σε υπηρεσίες και σε εταιρική εικόνα και συμπεριλαμβάνει διαφήμιση, προωθητικές ενέργειες, δημόσιες σχέσεις, event marketing, direct marketing και online επικοινωνία. Η προθεσμία υποβολής των σχετικών συμμετοχών, λήγει στις 10 Νοεμβρίου.