Αλλαγές στη διευθυντική ομάδα της πραγματοποιεί η Καθημερινές Εκδόσεις. Συγκεκριμένα, τη θέση του Γενικού Διευθυντή των Καθημερινών Εκδόσεων αναλαμβάνει, από την 1η Ιανουαρίου 2022, ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος.

Το πολύπειρο στέλεχος είχε διατελέσει, από τον Ιανουάριο του 2019 έως την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, Chief Business Officer της εταιρείας.

Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 2022, τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή αναλαμβάνει ο Γεράσιμος Βλυσίδης, ο οποίος κατείχε μέχρι πρότινος τη θέση του Επικεφαλής των λογιστικών υπηρεσιών.