Η τρίτη κατά σειρά έκδοση του Weber Shandwick Intelligence Report (περίοδος 06 - 12/04/2020) -και καθώς συμπληρώνεται ένας μήνας εφαρμογής έκτακτων μέτρων προστασίας από τη διάδοση του Covid-19 στην Ελλάδα- επιχειρεί να καταγράψει βασικές αλλαγές και καλές εφαρμοσμένες πρακτικές σε τρία επίπεδα.

Σύμφωνα με το τρίτο Weber Shandwick Intelligence Report.

Η τρίτη κατά σειρά έκδοση του Weber Shandwick Intelligence Report (περίοδος 06 – 12/04/2020) -και καθώς συμπληρώνεται ένας μήνας εφαρμογής έκτακτων μέτρων προστασίας από τη διάδοση του Covid-19 στην Ελλάδα- επιχειρεί να καταγράψει βασικές αλλαγές και καλές εφαρμοσμένες πρακτικές σε τρία επίπεδα.

Το πρώτο αφορά στην αλλαγή της εσωτερικής οργάνωσης των οργανισμών που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τομέα της επικοινωνίας τους. Το δεύτερο σχετίζεται με τις σημαντικές αλλαγές στον τομέα των Public & Government Affairs, οι οποίες αναμένεται να διατηρηθούν και μετά το τέλος της περιόδου της κρίσης. Και το τρίτο αφορά στις ριζικές διαφοροποιήσεις του ρόλου των influencers, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Νέα δεδομένα στη διοίκηση των εταιρειών
Βασική προτεραιότητα των εταιρειών που αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την τρέχουσα κρίση είναι η δημιουργία «ειδικής ομάδας κρούσης», με ρόλο διευρυμένο και καθοριστικό. Είναι η ομάδα που θα εκπονήσει ειδικά σχέδια (proactive και reactive) για την αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων Covid-19 εντός του οργανισμού και αυτή που θα κληθεί να διαχειριστεί το νέο πλαίσιο λειτουργίας του κατά την επιστροφή στην νέα κανονικότητα.

Παράλληλα, ερμηνεύοντας την κρίση ως μια «μεγάλη επαναφορά» και όχι απλά ως μια «επανεκκίνηση», υπάρχουν τουλάχιστον δύο κεντρικά πεδία προς αξιολόγηση από τις επιχειρήσεις τα οποία οφείλουν να μπουν στο επίκεντρο κάθε νέας εταιρικής ατζέντας: το παρόν και το μέλλον του τρόπου εργασίας, και η αντιμετώπιση επειγόντων κοινωνικών ζητημάτων.

Η προσαρμοστικότητα στο επίκεντρο των Public Affairs
H Weber Shandwick επισημαίνει ότι η παρούσα κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο προσέγγισης των public affairs. Οι επαγγελματίες του κλάδου θα πρέπει να προσαρμοστούν στην αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας, όχι μόνο με τους φορείς λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής, αλλά και με την κοινωνία στο σύνολό της.

Παράλληλα, τονίζει τη σημασία της μεταπήδησης από τη λογική του «δημιουργώ άμεση επιρροή» στη λογική του «προκαλώ την αλλαγή μέσω της δημιουργίας αξίας», καθώς και το ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει, με τα επικοινωνιακά μηνύματα τους, να συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη. Ένα άλλο σημείο στο οποίο δίνεται έμφαση είναι η προσαρμοστικότητα: οι «εικονικές συναντήσεις» ήρθαν για να μείνουν.

Η αυξημένη χρήση αυτών των πλατφόρμων θα αντικαταστήσει τις προσωπικές συναντήσεις και με την επιστροφή στην κανονικότητα και οι επαγγελματίες των public affairs θα πρέπει με τη σειρά τους να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να υιοθετήσουν και άλλους διαύλους επικοινωνίας.

Τα brands επαναξιολογούν τις influencer συνεργασίες τους
Την ώρα που ο Covid-19 έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως, το influencer marketing καλείται να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των καιρών, ενώ τα brands κινούνται πλέον εξαιρετικά προσεκτικά στις proactive campaigns τους. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναθέσει σε CGI (Computer Generated Imagery) Influencer την εκπαίδευση ανθρώπων γύρω από τις βέλτιστες πρακτικές εν μέσω του Covid-19.

Τέλος, τα brands επιβάλλεται να επαναξιολογήσουν εάν οι influencers εξακολουθούν να σχετίζονται με το κύριο κοινό τους, καθώς μία τάση που παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες είναι ότι οι influencers συχνά απευθύνονται σε άλλο κοινό. Για παράδειγμα, οι street style influencers δημιουργούν περιεχόμενο γυμναστικής και οι travel influencers αναρτούν μαγειρικές συνταγές.