Τις μεγάλες αλλαγές που έχει επιφέρει η κρίση της πανδημίας στην βιομηχανία του marketing αποτυπώνει η τελευταία έκδοση του WARC Global Marketing Index, σύμφωνα με την οποία επιταχύνεται η πτώση στα παραδοσιακά media, και, για πρώτη φορά, καταγράφεται μείωση στα επίπεδα στελέχωσης.

Ο δείκτης για την Ευρώπη εμφανίζει τον πιο αργό ρυθμό καθόδου.

Τις μεγάλες αλλαγές που έχει επιφέρει η κρίση της πανδημίας στην βιομηχανία του marketing αποτυπώνει η τελευταία έκδοση του WARC Global Marketing Index, σύμφωνα με την οποία επιταχύνεται η πτώση στα παραδοσιακά media, και, για πρώτη φορά, καταγράφεται μείωση στα επίπεδα στελέχωσης. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο ρυθμός ανάπτυξης έπεσε από 48,8 τον Φεβρουάριο σε 42,5 τον Μάρτιο (όπου το 50,0 δείχνει μηδενική αλλαγή).

Η πορεία είναι καθοδική από τον Ιούλιο της περασμένης χρονιάς. Ο δείκτης για την Ευρώπη εμφανίζει τον πιο αργό ρυθμό καθόδου, με 45,0 για τον Μάρτιο, ωστόσο, η περιοχή είδε την μεγαλύτερη πτώση σε index value, από 53,4 τον Φεβρουάριο. Ο δείκτης Global Marketing Budgets της μελέτης βρίσκεται σε καθοδική πορεία από τα μέσα της περασμένης χρονιάς, ωστόσο ο ρυθμός μεταβολής έχει αυξηθεί σημαντικά, από 45,9 τον Φεβρουάριο σε 38,7 τον Μάρτιο.

Η μελέτη δείχνει παράλληλα ανοδική πορεία για mobile και digital, με 55,2 και 53,9 αντίστοιχα. Στα υπόλοιπα Μέσα η πορεία των marketing budgets του Μαρτίου είναι καθοδική: Τηλεόραση 38,2 από 46,3, ραδιόφωνο 34,0 από 38,0, OOH 37,9 από 45,1 και Έντυπα 26,7 από 29,4. Το Index του WARC δείχνει επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία του αρνητικά επίπεδα του δείκτη στελέχωσης της βιομηχανίας marketing παγκοσμίως, 47,9 τον Μάρτιο από 51,3 τον Φεβρουάριο. Η Ευρώπη παραμένει σε ανάπτυξη στον συγκεκριμένο τομέα, με επιβράδυνση ωστόσο του ρυθμού από 55,2 τον Φεβρουάριο σε 50,8 τον Μάρτιο.
(Πηγή: WARC)