Κατασκεύασε το website της για τον διαγωνισμό «F1 in schools»

Ο Χρυσός Οδηγός, στο πλαίσιο των δράσεων του για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στηρίζει τα νέα παιδιά που προάγουν την καινοτομία μέσα από ομαδική εργασία. Μία τέτοια ομάδα παιδιών είναι η ομάδα Apex Racers Team, του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ανατόλια, η οποία συμμετέχει στον τεχνολογικό διαγωνισμό STEM, «F1 in schools». Ο Χρυσός Οδηγός, θέλοντας να στηρίξει την προσπάθεια τους, κατασκεύασε δωρεάν το website της συγκεκριμένης ομάδας, το www.apexracers.com, το οποίο δέχεται δωρεές για τη στήριξη της συμμετοχής στον παραπάνω διαγωνισμό που προάγει μια νέα εκπαιδευτική προσέγγιση στη μάθηση, συνδυάζοντας την τεχνολογία, τη μηχανική, τα μαθηματικά και άλλες θετικές επιστήμες.