Πρόκειται για στέλεχος με πολυετή προϋπηρεσία στον χώρο της επικοινωνίας, προηγούμενη συνεργασία του οποίου ήταν με την εταιρεία επικοινωνίας Civitas από το 2013 και από όπου αποχώρησε ως Account Director. Όπως είναι γνωστό, η TUV Austria Hellas είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Είναι μέλος του TUV Austria Group και δραστηριοποιείται στην ευρύτερη λεκάνη των χωρών της ΝΑ Μεσογείου και Μέσης Ανατολής με θυγατρικές εταιρείες, παραρτήματα και αντιπροσώπους.