Προερχόμενος από τη Γενική Διεύθυνση του Skywalker

Προέρχεται από το Skywalker με το οποίο συνεργάστηκε για 9 χρόνια, τα τελευταία 5 εκ των οποίων διετέλεσε Γενικός Διευθυντής. Η PfB είναι μια πρωτοπόρος εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την παροχή εξειδικευμένων και αποκλειστικών υπηρεσιών σε κάθε βαθμίδα της επιχείρησης.