Ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή και Δ/νοντος Συμβούλoυ

Η Astellas Pharma Inc. αποτελεί τη 2η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία στην Ιαπωνία και μια από τις 20 μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο. Ο Χάρης Ναρδής είναι ανώτατο στέλεχος με 20ετή εμπειρία σε διοικητικές θέσεις στη φαρμακευτική βιομηχανία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Πριν την ανάληψη της νέας του θέσης, διετέλεσε Ανώτατος Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής Ιταλίας, Ελλάδας και Κύπρου, με έδρα το Μιλάνο Ιταλίας.